Bakım

Lisansiyer krizi meclis gündeminde

Bir süredir Uçak Bakım Mühendisliği bölümü mezunları unvanlarına alabilmek için ciddi bir savaş veriyor. Önce ‘Eleman’ unvanına itirazın ardından ‘Lisansiyer’ unvanı verilmişti. Uçak Bakım Mühendisliği bölümü mezunlarına verilen ‘Eleman’ unvanına itiraz eden Uçak Teknisyenleri Derneği (UTED) ve Uçak Bakım Mühendisleri Platformunu krizi meclise taşıdı.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Milli Eğirim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

VERİLEN SORU ÖNERGESİ

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı  Sayın  Ziya  SELÇUK  tarafından  Anayasanın 98’ inci ve İçtüzüğün 96 ve 99’ uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 07.05 .2021

Uçak Elektrik Elektronik, Havacılık Elektrik Elektroniği ve Uçak Gövde Motor bölümü mezunlarına, hukuka aykırı olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’ nın önerisi ile 2 yıllık ve teknik olmayan bölümlere verilen “ Eleman” unvanı verilerek mezkûr bölüm mezunlarının tamamının unvanı 2013 yılında “ Uçak Bakım Elemanı” yapılmıştır. Daha sonraki yıllarda mezunların itirazlarına rağmen 2021 yılına kadar  bu hukuksuz karar yürürlükte kalmıştır.

Bir mezunun b u hukuksuz karar ile ilgili İTÜ Uçak Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’ nın verdiği hukuka aykırı görüş raporunu Kamu Denetçiliği Kurumu başvurusu ile istemesi üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu’ na yüzlerce başvuru yapılması ile birlikte İTÜ, İskenderun Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi nden görüş istenmiştir.

Bu süreçte Erciyes Üniversitesi Hava Aracı Bakım Mühendisi unvanını, İskenderun Teknik Üniversitesi Uçak Bakım Mühendisi unvanını önermesine rağmen mezkûr bölümlerin olmadığı İstanbul Teknik Üniversitesi’ nin birbirinden ayrı disiplinleri ısrarla Uçak Mühendisliği  ile mukayese ederek teknik hizmetler sınıfında yer alan  ilgili  bölümlere yine hukuka aykırı  olarak sağlık hizmetleri sınıfında yer alan bölümlere verilebilen “ Lisansiyer” unvanı İTÜ tarafından önerilmiştir. Bu öneri YÖK tarafından da kabul edilmiştir.

1. Bakanlığınız, binlerce mezunun anayasal hakkı olan hukuki akademik unvan ve mezun olunan bölümde kamuda istihdam gibi telafisi mümkün olmayan konularda YÖK’ ün hukuka aykırı bu tarz kararlarını denetleyecek bir birim kurmayı düşünüyor mu?

2. Uçak/Havacılık Elektrik Elektronik ve Uçak Gövde Motor bölümlerinin bulunduğu Erciyes Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi olmasına rağmen söz konusu bölümlerin bulunmadığı halde üstelik daha önce 2 yıllık ve teknik olmayan bölümlere verilen unvanı öneren İTÜ Uçak Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’ ndan niçin bir daha görüş istenmiştir?

3. Uçak Mühendislerinin elektroniğe, Elektronik Mühendislerinin  de uçağa hakim olamadığı günümüzde 4 yıllık lisans Uçak/Havacılık Elektrik Elektronik bölümü hem ülkemizde hem de dünyada en fazla ihtiyaç duyulan 4 lisans bölümü arasında gösterilmesine rağmen bu mezunlara akademik ve hukuki bir unvan verilmemesinin sebebi nedir?

4. 1993 yılından 2012 yılına kadar akademik bir eğitim verilen 4 yıllık Uçak/Havacılık Elektrik Elektronik ve Uçak Gövde Motor bölümlerinin 2012 yılından sonra çok sayıda özel üniversitede açılarak bu özel üniversitelerden bir  kısmında  4  sene  boyunca akademik eğitim yerine basit modül eğitimi verilmesinin sebebi nedir?

5. Uçak/Havacılık Elektrik Elektronik ve Uçak Gövde Motor bölümlerinin çoğu Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ nde olmasına rağmen karar bildirisinde niçin sadece Sivil Havacılık Yüksekokulu ifadesi kulla nılmaktadır?

6. YÖK’ ün kendi sitesinde bulunan Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’ ne göre Uçak Elektrik Elektronik, Havacılık Elektrik Elektroniği ve Uçak Gövde Motor Bakım bölümleri mühendis yeterliliğine tekabül etmesine ve yine Eskişehir Teknik Üniversitesi’ nin kendi sitesinde Havacılık Elektrik Elektroniği ve Uçak Gövde Motor Bakım bölümlerinin mühendis yeterliliklerini karşıladığı belirtilmesine rağmen YÖK tarafından her seferinde hukuka aykırı farklı bir unvan verilmesinin sebebi nedir?

7. Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından unvanlar arasında gösterilen Uçak Bakım Mühendisi ve yine KPSS kodlarında yer alan Uçak Elektrik Elektronik Mühendisliği unvanları, spesifik olarak tanımlanıp verilmekten imtina edilirken Eleman ve Lisansiyer gibi tekni k hizmetler sınıfında yer almayan hukuka aykırı spesifik unvanlar neden verilmektedir?

8. Uçak/Havacılık Elektrik Elektronik ve Uçak Gövde Motor Bakım bölümlerinin unvanlarıyla ilgili öğrenci ve mezunların lobi faaliyetiyle bu hukuksuz kararların çıkarılıp dayatıldığı iddiaları doğru mudur?

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölüm Başkanlığı mezunlarina ELAMAN unvanini layik gormus. Kendiside mühendis bçlümü başkanlığını silsin yerine İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak elamanı Bölüm Başkanlığı düzeltsin. 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Copy link
Powered by Social Snap