Havayolları

İşte THY Genel Kurul Gündemi

THY’nin 2019 faaliyetlerini içeren genel  kurulu yarın (31 Mart 2020) saat 14.00’te yapılacak. Paydaşların şifre alarak katılacağı genel kurul video konferans üzerinden gerçekleştirilecek. Oylama ise elektronik oylama sistemi ile yapılacak. Genel Kurulda yönetim değişikliği maddelerde yer almıyor.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

  • Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
  • 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
  • Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2019 yılı Denetim Raporlarının okunması,
  • 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
  • 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
  • 2019 yılı Kar Payı Dağıtımı’na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul’un tasvibine

PAYDAŞLARA DAVET

THY’den hisse senedi sahiplerine yapılan davette ise elektronik ortamda katılım yapılacağı belirtildi:

Ortaklığımız Yönetim Kurulu; 2019 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 31 Mart 2020 Salı günü saat 14:00’da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere hissedarlarımızı Ortaklığımızın Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu’nda toplantıya davet eder.

Genel Kurul Toplantısına hissedarlarımız fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (EGKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun e-MKK bilgi portalına kayıt olarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir.

MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca; toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısına vekil vasıtası ile katılacak hissedarlarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.12.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış II-30.1 tebliği hükümleri uyarınca Ek-1’deki vekaletname örneğine uygun olarak düzenlenmiş Noter tasdikli bir vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Ortaklığımızın 2019 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporları ve Yönetim Kurulu’nun Kâr Payı Dağıtım Önerisi; Kamuyu Aydınlatma Platformu web sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketimizin internet adresi olan http://www.turkishairlines.com bağlantısında “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi, Ortaklığımızın Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası’nda hissedarlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın hissedarlarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur” (airlinehaber)

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı